Over Ons

 

De Stichting BelKlus Amstelveen is opgericht in 1994 op initiatief van de Lionsclub Amstelveen ‘De Amstel’ en de ouderenbonden, in samenwerking met de gemeente Amstelveen. De gemeente Amstelveen is nog steeds de belangrijkste structurele subsidiegever.

In eerste instantie beperkten de werkzaamheden zich tot Amstelveen, en in het bijzonder de wijk Keizer Karelpark. Al snel werd het bereik van onze werkzaamheden verbreed tot heel Amstelveen. In 2002 breidden we ons verzorgingsgebied uit met de gemeente Ouder-Amstel, en in 2004 met de gemeente Uithoorn.

De werkzaamheden van de stichting werden de eerste jaren, naast de gemeente Amstelveen, mede gefinancierd door de Lionsclub ‘De Amstel’. Deze werd later opgevolgd door de Rabobank Amstelveen, en vanaf 2001 door Woongroep Holland en Woningstichting St. Lodewijk (nu Eigen Haard). Met de uitbreiding naar de gemeenten Uithoorn en Ouder-Amstel werden deze gemeenten ook structurele subsidieverstrekkers. Incidenteel werd financiële ondersteuning verkregen van de gezamenlijk Amstelveense doe-het-zelfzaken, het Fonds Zomerzegels, het Schipholfonds en Casema (nu Ziggo).

Vanaf de aanvang werden de werkzaamheden verricht door vrijwilligers onder aansturing van een fulltimewerknemer, die de werkzaamheden van de vrijwilligers coördineert en ook zelf klussen verricht.

Gaandeweg is gebleken dat de functie van de BelKlus al lang niet meer alleen een technische is maar dat, bij het doen van de klussen bij de doelgroep, de sociale component een grotere plaats is gaan innemen. In sommige gevallen had de BelKlus zelfs een signaleringsfunctie naar andere hulpverlenende instanties.

Op deze manier probeert de BelKlus zijn maatschappelijke functie en relevantie steeds verder vorm te geven. 

Voor een verdere toelichting en jaarlijkse update van de Stichting Belklus, zie onze publicaties.

 


 Het Bestuur

Het algemene bestuur van stichting Belklus bestaat uit de voorzitter en 3 leden.

>>> Bekijk hier de bestuursleden


Het Team van Stichitng Belklus

Het vrijwilligersteam van Stichting Belklus bestaat uit 11 personen, ieder met zijn eigen specialiteit, onder begelieding van onze coördinator.

>>> Bekijk hier het team